Hiporehabilitace

Hiporehabilitace znamená spolupráci mezi odborníkem a speciálně připraveným koněm zaměřenou na zlepšení kvality života lidí se zdravotním znevýhodněním a speciálními potřebami. 

Jsme členem České hiporehabilitační společnosti (ČHS), v rámci které jsme Registrovaným střediskem.

Všichni naši koně, zapojení do hiporehabilitace, jsou na tuto činnost speciálně připravování.  Lekce jsou vedeny terapeutkou se specializačním kurzem pro hipoterapii (HTFE) a instruktorem jezdectví.

Zaměřujeme se především na hipoterapii ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE),  na hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi (HPSP) – dříve Aktivity s využitím koní (AVK) a nově také kontaktní terapii. 

Jak u nás hipoterapie probíhá

Během lekce hipoterapie je kůň veden vodičem v kroku a klient je polohován a jištěn terapeutkou, tzn. že sám klient se na ovládání koně nepodílí. Polohu klienta na koni určuje terapeutka podle vývojového stádia konkrétního klienta, cíle terapie a dle svých zkušeností a možností. Cílem je vždy stimulovat motorické dovednosti klienta. Malé děti, které nejsou schopné samostatného sedu, jsou např. položeny na bříško, na záda, sedí v protisměru s oporou o lokty nebo o natažené horní končetiny apod. Hipoterapie je nejefektivnější v kombinaci s dalšími metodami rehabilitace.
Jednotka hipoterapie trvá 15 -20 minut dle typu lekce, čas strávený na koni však může být kratší - dle zvážení terapeutky (hlavně u malých dětí). Jednotka též zahrnuje přímý kontakt s koněm. Terapeutka se vždy řídí aktuálním zdravotním stavem klienta a rehabilitačním cílem. Kůň pro klienta je vždy speciálně vybrán po kineziologickém vyšetření klienta a to na základě pohybového vzoru jeho hřbetu, výšky a šířky hřbetu, a jeho charakteru. Při lekcích využíváme různého terénu - od pískové jízdárny, přes zpevněný povrch až po terén v přilehlém větrolamu. Nasedání na koně je zajištěno z nástupní rampy. 

Smlouvy s pojišťovnami nemáme - klienti si lekce hradí sami. Reálná cena 20ti minutové lekce je cca 1000 Kč. Klient si hradí cca 1/2 lekce. Zbylé náklady na lekce – tj. cca 1/2 lekce – financuje Jezdecký klub Valtice, z.s. ze svých vlastních i dalších zdrojů (dotace, podporovatelé atd.). Výše spoluúčasti ze strany klubu se odvíjí od aktuální situace s dotacemi, se sponzory atd., tudíž se může v průběhu času měnit. 

Proto chcete-li nás podpořit budeme velmi rádi. Naše činnost je nezisková, ale obrovsky finančně náročná. Velkou část děláme jako dobrovolníci, koně máme soukromé nikoliv klubové. Stále hledáme sponzory. 

Za jakoukoliv finanční pomoc budeme my i naši klienti vděční. Vystavení darovací smlouvy či smlouvy o reklamě je samozřejmostí! 

Cenu hiporehabilitace naleznete v ceníku zde.

Smlouvy s pojišťovnami nemáme - klienti si lekce hradí sami. Reálná cena 20ti minutové lekce je cca 1000 Kč. Klient si hradí cca 1/2 lekce. Zbylé náklady na lekce – tj. cca 1/2 lekce – financuje Jezdecký klub Valtice, z.s. ze svých vlastních i dalších zdrojů (dotace, podporovatelé atd.). Výše spoluúčasti ze strany klubu se odvíjí od aktuální situace s dotacemi, se sponzory atd., tudíž se může v průběhu času měnit. 

Smlouvy s pojišťovnami nemáme - klienti si lekce hradí sami. Reálná cena 20ti minutové lekce je cca 1000 Kč. Klient si hradí cca 1/2 lekce. Zbylé náklady na lekce – tj. cca 1/2 lekce – financuje Jezdecký klub Valtice, z.s. ze svých vlastních i dalších zdrojů (dotace, podporovatelé atd.). Výše spoluúčasti ze strany klubu se odvíjí od aktuální situace s dotacemi, se sponzory atd., tudíž se může v průběhu času měnit. 

Vstupní formulář k vyplnění je ke stažení zde. 

Smlouvy s pojišťovnami nemáme - klienti si lekce hradí sami. Reálná cena 20ti minutové lekce je cca 1000 Kč. Klient si hradí cca 1/2 lekce. Zbylé náklady na lekce – tj. cca 1/2 lekce – financuje Jezdecký klub Valtice, z.s. ze svých vlastních i dalších zdrojů (dotace, podporovatelé atd.). Výše spoluúčasti ze strany klubu se odvíjí od aktuální situace s dotacemi, se sponzory atd., tudíž se může v průběhu času měnit. 

Vhodné oblečení a vybavení

Klienti hipoterapie, kteří jezdí na madlech, by měli být oblečeni do pokud možno přiléhavého oděvu, nevhodné jsou klouzavé materiály (šusťákové kalhoty…). V letních měsících není nutné mít dlouhé kalhoty, neboť kontaktem s madly nedochází k poškození kůže na nohách. Vhodné je jezdit i bez obuvi, kterou dítě odloží těsně před terapeutickou jednotkou. Nevhodné jsou pevné šněrovací boty (předpokládáme reakci na terapii v oblasti nohou, pevná obuv toto neumožní či komplikuje). Ani v zimě boty nedoporučujeme - je dobré je nahradit teplými ponožkami kvůli tepelnému komfortu. 
Klienti HPSP – hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi - dříve AVK, kteří jezdí v sedle, by měli být oblečeni do pokud možno přiléhavého oděvu, nevhodné jsou klouzavé materiály (šusťákové kalhoty…). Kvůli kontaktu se sedlem jsou nutné dlouhé kalhoty a to i v letních měsících. Dále je nutná pevná obuv kvůli opoře ve třmenech, a to i v letních měsících. Klienti individuální HPSP jezdí ve vlastních bezpečnostních vestách.
Klienti kontaktní terapie nemusí mít speciální oděv, důležitá je však pevná obuv!
U všech klientů vyžadujeme vlastní správně padnoucí a seřízenou jezdeckou helmu (ne cyklistickou apod.), novým klientům můžeme zapůjčit naši helmu. Helma však není vhodná v případě, že se jedná o děti v raném věku či s nedostatečným držením hlavy. Tuto skutečnost určuje terapeutka. 
U rodičů (asistentů, učitelů apod.), kteří se aktivně účastní terapeutické jednotky a pomáhají s jištěním klienta, je nezbytné, aby neměli na ramenou či zádech batoh, kabelku apod. a při dešti byli oblečeni tak, aby nemuseli používat deštník - oboje omezuje aktivní pohyb, nutný k asistenci při jištění klienta a pohotovost při reakcích. Zároveň musí mít pevnou sportovní obuv, a to i za teplého počasí.

Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE) 

 Hipoterapeutická jednotka je vedena zkušeným fyzoterapeutem se speciální zkouškou, stejně tak jako je kůň vedený zkušeným instruktorem. Preferujeme dlouhodobou (i několikaletou) spolupráci s našimi klienty. Primárně se zaměřujeme na děti a mládež, dospělé klienty přijímáme jen ojediněle. Váhový limit pro poskytování hiporehabilitace je 70 kg. Klienti jsou přijímáni na základě vstupního kineziologického vyšetření terapeutkou a díky potvrzení od lékaře.Hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi (HPSP)Kontaktní terapie 

Kontakt s koňmi je úžasnou terapií i pro duši. Kůň jen svou přítomností působí na naši energii a duši. Dokáže zklidnit neklidné děti, utěšit a uvolnit negativní pocity a vyvolávat pocit míru a štěstí. 

Účinky kontaktní terapie 

• během dotýkání se zvířat a působením jejich blízkost dochází k biochemickým změnám a neuroendokrinním účinkům

 • dotýkání se zvířat a jejich blízkost produkuje v lidském mozku oxytocin – hormon štěstí, lásky 

• vědci prokázali, že hlazení koně významně ovlivňuje snížení hladiny stresového hormonu kortizolu a zvýšenou hladinu oxytocinu nejen u jeho majitele, ale také u samotného koně

 • zvyšuje se hladina i fenyletylaminu, endorfinu a dopaminu v těle

 • jedná se o látky zklidňující, snižující bolest a s účinky euforie 


© 2021 Jezdecký klub Valtice, z.s. . IČ: 09896112. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!